loader image

පොල් පර්යේෂණ ආයතනය

කෘෂි ආර්ථික හා කෘෂි ව්‍යාපාර කළමනාකරණ අංශය

සමාජ ආයතනික වගකීම් ඉටු කරමින් ගෝලීය වශයෙන් ශක්‍ය පොල් කර්මාන්තයක් කරා සමාජ-ආර්ථික දැනුම ජනනය කිරීම

මෙහෙවර​

සමාජ-ආර්ථික පර්යේෂණවල විශිෂ්ටත්වය තුළින් සමාජීය හා ආර්ථික වශයෙන් ශක්‍යවූ ගෝලීය පොල් කර්මාන්තයක් සඳහා දැනුම උත්පාදනය කිරීම

පර්යේෂණ අංශය

ශෂ්‍ය විද්‍යා අංශය

වගා සංරක්ෂණ අංශය

ආර්ථික විද්‍යාව සහ කෘෂි ව්‍යාපාර

ප‍්‍රවේණි හා ශාක අභිජනන අංශය

ශාක කායික විද්‍යා අංශය​

පොල් සැකසුම් පර්යේෂණ අංශය

පාංශු සහ ශාක පෝෂණ අංශය

පටක රෝපණ අංශය

තාක්ෂණ හුවමාරු අංශය

වත්මන් පර්යේෂණ

N
පොල් මිල තීරණය කිරීම සඳහා දායක වන සාධක හඳුනා ගැනීම සහ පොල් මිල පුරෝකථනය සඳහා ආකෘතියක් නිර්මාණය කිරීම (2018-2021)
N
දේශීය ඛාද්‍ය තෙල් පරිභෝජනය සහ එහි ගතිකත්වය අධ්‍යනය කිරීම (2018-2021)
N
දේශගුණික අවිනිශ්චිතතාවයන් හමුවේ ගෙවතු පොල් වගාවට ඇති අවදානම සහ ඵලදායිතාවයට ඇති බලපෑම අධ්‍යනය කිරීම (2019-2021)
N
පොල් මී රා පදනම් කරගත් නිෂ්පාදන සහ එහි අගය දාමය අධ්‍යනය කිරීම (2018-2021)
N
කොහු ක්ෂේත්‍රයේ කර්මාන්ත සැකසුම් සහ වෙළඳපල සැකසුම් අධ්‍යනය කිරීම (2019-2021)
N
පොල් මත පදනම් වූ අගය දාමය අවම කිරීම සඳහා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ භාවිතය (2019 -2021)
N
පොල් කිරි, කිරිපිටි සහ ක්‍රීම් වල අගය දාම විශ්ලේෂණය (2020-2021)
N
පොල් වගාවේ ඇසේරියා මයිටා පාලනය සඳහා විලෝපික මයිටා මුදාහැරීමේ බලපෑම අධ්‍යනය කිරීම (2018-2021)
N
ක්ෂේත්‍රය තුළ පවතින අකාර්යක්ෂමතා හඳුනා ගෙන අවම කිරීමේ අරමුණින් පොල් නැවත වගාකිරීමේ ජාතික වැඩසටහන පසු විශ්ලේෂණය කිරීම (2018 – 2021)
N
පොල් වගා කරන ප්‍රදේශවල පොල් වගා කිරීමේ පිරිවැය (සෑම වසරකම අඛණ්ඩව) ගණනය කිරීම
N
කලාපීය සහ ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය පුරෝකථනය කිරීම
N
ජාතික පොල් නිෂ්පාදනය ඇස්තමේන්තු කිරීම
N
පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන උඩුගත කිරීම සඳහා ජංගම යෙදුමක් නිර්මාණය කිරීම
N
පොල් ආශ්‍රිත සංඛ්‍යාලේඛන එකතු කිරීම සහ දත්ත ගොනු පවත්වාගෙන යාම (සෑම වසරකම අඛණ්ඩව)

ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති නිර්දේශ

2016

N

ආදේශක ඛාද්‍ය තෙල් සඳහා ආනයන තීරුබදු

N
සියලුම කර්මාන්ත තුලනය වන පරිදි ඛාද්‍ය තෙල් ආනයනය සඳහා පනවා ඇති තීරු බදු සංශෝදනය කරන ලදී. එ් සඳහා, පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් පිරිසිදු නොකළ පාම් තෙල් සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝග්‍රෑමයකට රු. 110.00 සිට රු. 130.00 දක්වා ද, පාම් මද සහ පිරිසිදු පාම් තෙල් සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රු. 130.00 සිට රු. 150.00 දක්වාද සංශෝධනය කිරීමට නිර්දේශ කරන ලදී.
N
අමු පොල් අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, කුඩා පරිමාණ අමු පොල් අපනයනකරුවන් සඳහා වන ලියාපදිංචි ගාස්තුව (මසකට අපනයන කරන ගෙඩි ප්‍රමාණය 30,000 ට අඩු) රු. 50,000.00 දක්වා පහත දැමීමට සහ සියලුම අපනයනකරුවන් විසින් පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ගෙවන ලද හැසිරවීමේ ගාස්තුව වන රු. 5.00 ඉවත් කරන මෙන් පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් පොල් සංවර්ධන අධිකාරියට නිර්දේශ කරන ලදී.

2017

N

කොප්පරා ආනයනය කිරීම

N
සාමාන්‍ය බදු යටතේ ආනයනය කරන ලද කොප්පරා යොදා ගනිමින් පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය කිරීම ශක්‍ය ව්‍යාපාරයක් නොවන බව මූල්‍ය විශ්ලේෂණවලින් පෙනී යයි. ආනයනික කොප්පරා වලින් ලැබෙන තෙල් ප්‍රමාණය හෝ එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳවද පැහැදිලි දත්ත සටහන් නොමැත. තවද, දිසිදි පොල් අපනයනය මගින්, ඛාද්‍ය තෙල් ආනයනය නොකිරීමෙන් කෂේත්‍රයට ලැබෙන ඉතිරිය මගින් හෝ කොප්පරා ආනයනය කිරීමට පෙර පොල්තෙල් ප්‍රතිඅපනයනය කිරීම මගින් ලැබෙන ශුද්ධ විදේශ විනිම ලාභයද මේ සඳහා සලකා බැලීම අවශ්‍ය වේ. කෙසේ නමුදු, කොප්පරා ආනයනය කිරීම මඟින් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය පොල් හිඩැස පිරවිය හැකි වුවද එමගින් දේශීය පොල් මිලට සහ පොල්තෙල් මිලට ඇති ඍණාත්මක බලපෑම සහ නව පළිබෝධ සහ රෝග මෙරටට පැමිණියහැකි ඉහළ අවදානම යන කරුණු සැලකිල්ලට ගැනීමේදී පොල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා කොප්පරා ආනයනය ශක්‍ය විකල්පයක් නොවන බව පෙනී යයි. එබැවින්, කොප්පරා ආනයනය අත්හිටුවන ලෙස පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නිර්දේශ කරන ලදී.
N
අමු පොල් ආනයනය කිරීම
N
පොල් ආනයනය කිරීම මගින් පොල් කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පොල් ප්‍රමාණයෙහි හිඩැස පිරවෙන නමුත් නව පළිබෝධ සහ රෝග මෙරටට පැමිණිය හැකි අවදානම හේතුවෙන් එය නිරෝධායන නීති රෙගුලාසිවලට අනුකූලව සිදුවිය යුතුය. එබැවින්, මෙරටට අමු පොල් ආනයනය කිරීම පොල් පර්යේෂණ ආයතනය විසින් නිර්දේශ නොකරයි.

2018

N
අමු පොල් අපනයනය
N
පොල් සැකසුම් කර්මාන්තකරුවන්ගේ ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ගෙන 2017 ජුනි මස 18 වැනි දින සිට අමු පොල් අපනයනය තහනම් කිරීමට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශය තීරණය කරන ලදී. මෙම තීරණය 2018 අගෝස්තු මස අවසානය දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගිය අතර 2018 සැප්තැම්බර් මස 01 දින සිට එම තහනම ඉවත් කරන ලදී. මෙයට අමතරව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අය කරනු ලැබූ සේවා ගාස්තුව, අමු පොල් අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා රු.15.00 සිට රු.8.00 දක්වා අඩු කරන ලදී.
N
ආනයනික පොල් මද සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද
N
2017 දෙසැම්බර් 13 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආනයනික පොල් මද සඳහා කිලෝග්‍රෑමයකට රු.1.00 ක් ලෙස විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්දක් පනවන ලදී.
N
ආනයනික ඛාද්‍ය තෙල් මත හා අමු පොල් මිල මත අය කරනු ලබන තීරුබදු ව්‍යුහය
N
පොල් ක්ෂේත්‍රයේ තුලනය පවත්වා ගැනීම සහ පොල් තෙල් නිශ්පාදනය නගාසිටුවීම සඳහා, ඛාද්‍ය තෙල් මත පනවන බද්ද සැකසිය යුතුය. එබැවින්, ඛාද්‍ය තෙල් වල ආනයනික මිල පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගෙන රු. 130.00 ක් ලෙස පිරිසිදු නොකළ පාම්තෙල් සඳහා පනවා තිබෙන බද්ද රු. 175.00 දක්වා වැඩි කිරීමටත් පිරිසිදු කරන ලද සහ ඇසුරුම් කරන ලද පාම්තෙල් සඳහා ඇති රු. 150.00 ක බද්ද රු. 200.00 දක්වා වැඩි කරන ලෙසටත් නිර්දේශ කරන ලදී.
N
අමු පොල් අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා
N
රට තුල ඉල්ලුමට වඩා වැඩි පොල් ප්‍රමාණයක් ඇති බැවින් අමු පොල් අපනයනය සඳහා පනවා ඇති තහනම ඉවත් කිරීම.
N
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කුඩා පරිමාණ පොල් අපනයනකරුවන්ගෙන් (මසකට අපනයන කරන ගෙඩි ප්‍රමාණය 30,000 ට අඩු) අය කරනු ලබන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 50,000.00 දක්වා අඩු කිරීම.
N
පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් අපනයනය කරන පොල් ගෙඩියකට අය කරනු ලබන රු. 15.00 ක මුදල ඉවත් කිරීම.
N
දිසිදි පොල් නිෂ්පාදකයින්ගේ නිෂ්පාදනයන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සඳහා දිසිදි නිෂ්පාදකයින්ට සිදුවන පාඩුව වෙනුවෙන් වන්දි යොජනා ක්‍රමයක් ආරම්භ කිරීම.
N
ආර්ථික සේවා ගාස්තු ඉවත් කිරීම
N
ශ්‍රී ලංකාවේ බොහෝ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන සඳහා ලෝක වෙළඳපොළෙහි තිබෙන හිමිකම 20% ට වඩා අඩු අගයකි. එම නිසා මෙම නිෂ්පාදන සඳහා අය කරනු ලබන ආර්ථික සේවා බද්ද ඉවත් කිරීම ශ්‍රී ලංකාවට වාසිදායක වනු ඇත. කෙසේ වුවද අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළෙහි වැඩි දායකත්වයක් දක්වන භාණ්ඩ සඳහා මෙම බදු පැනවීම තුළින් රටෙහි ආර්ථිකයට ඉහළ දායකත්වයක් ලැබෙනු ඇත. නමුත් මෙය සිදු වන්නේ රට තුළ අහිමි වන ප්‍රතිලාභ, විදේශීය පාරිභෝගිකයින් ගෙවන බදු ප්‍රමාණයට වඩා අඩු අගයක් ගත් විටදී පමණි. එසේ නොමැතිනම් මෙම බදු පැනවීම මඟින් නිෂ්පාදකයින් හට ආනයන කරුවන් අහිමි වීමෙන් වෙළඳපොළ අහිමි වනු ඇත. එම නිසා පොල් හා පොල් ආශ්‍රිත භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති බදු 2018 වසරේ සිට වසර 3 ක කාලයක් සඳහා ඉවත් කිරීම වාසිදායක වේ.
N
පොල් මද, ලෙලි ගැසූ පොල් සහ කොප්පරා ආනයනය කිරීම
N
පොල් සැකසුම් කර්මාන්තය සඳහා හා පරිභෝජනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රට තුළ පොල් පවතින නිසා අධිශීතකරණය කරන ලද පොල් මද ආනයනය නවතා දැමිය යුතුය. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ දිසිදි පොල් සඳහා අන්තර්ජාතික වෙළඳපොළෙහි ඉල්ලුම සීඝ්‍රයෙන් පහළ යෑම සිදු වූයේ කෙසේද යන්න අධ්‍යනයක් සිදු කළ යුතුය.

2019

N
ආනයනික ඛාද්‍ය තෙල් සඳහා තීරුබදු
N
පොල් ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම කර්මාන්ත තුලනය කිරීමට සහ පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ඛාද්‍ය තෙල් ආනයනය මත පනවා තිබූ තීරු බදු මට්ටම් සංශෝදනය කරන ලදී. ආනයනික ඛාද්‍ය තෙල්වල නැව්ගත කිරීමේ පිරිවැය (CIF) සැලකිල්ලට ගෙන, රු. 130.00 ක් ලෙස පවතින පිරිසිදු නොකළ පාම්තෙල් සඳහා පනවා තිබෙන විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්ද රු. 175.00 දක්වාත්, පාම් මද, පිරිසිදු පාම් තෙල් සහ ඇසුරුම් කරන ලද පාම් තෙල් සඳහා ඇති රු. 150.00 ක මුදල රු.200.00 දක්වාත් සංශෝදනය කිරීමට නිර්දේශ කරන ලදී.
N
ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රතිපත්ති
N
ඉහත නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන රු. 130.00 ක් ලෙසවූ පිරිසිදු නොකළ පාම්තෙල් මත පනවා තිබෙන විශේෂ වෙළද භාණ්ඩ බද්ද රු. 175.00 දක්වාත්, පාම් මද හා පිරිසිදු පාම් තෙල් සඳහා වූ රු. 150.00 ක බද්ද රු.195.00 දක්වාත් සහ ඇසුරුම් කරන ලද පිරිසිදු පාම් තෙල් සඳහා ඇති රු.155.00 ක බද්ද රු.200.00 දක්වාත් රජය විසින් සංශෝදනය කරන ලදී.
N
ඛාද්‍ය තෙල් ආනයනය සඳහා කොටස් පැනවීම
N
ඛාද්‍ය තෙල් ආනයනකරුවන් සියලු දෙනා ලියාපදිංචි කර රටේ ඛාද්‍ය තෙල් අවශ්‍යතාවය සහ කර්මාන්ත අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගෙන අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කොටස් පැනවීම.
N
අමු පොල් අපනයනය
N
අමු පොල් අපනයනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා, තීරුබදු නොවන සීමා සියල්ල ඉවත් කිරීම, පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් කුඩා පරිමාණ පොල් අපනයනකරුවන්ගෙන් (මසකට අපනයන කරන ගෙඩි ප්‍රමාණය 30,000 ට අඩු) අය කරනු ලබන ලියාපදිංචි ගාස්තුව රු. 50,000.00 දක්වා අඩු කිරීම සහ සියලුම අපනයනකරුවන් විසින් පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත ගෙවන ලද සම්පූර්ණ හැසිරවීමේ ගාස්තුව ඉවත් කිරීමට නිර්දේශ කිරීම.

2020

N
පොල්තෙල් නිෂ්පාදනය සඳහා කොප්පරා ආනයනය කිරීම
N
කොප්පරා ආනයනය කිරීම මඟින් කර්මාන්තය සඳහා අවශ්‍ය පොල් ප්‍රමාණය සපිරිය හැකි වුවද, දේශීය පොල් මිලට සහ පොල්තෙල් මිලට ඇතිවන අහිතකර බලපෑම, නව පළිබෝධ සහ රෝග රඑය තුළට පැමිණීමේ ඉහළ අවදානම සහ විදේශ විනිමය පිරිවැය සැලකිල්ලට ගෙන, පොල් කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කොප්පරා ආනයනය සුදුසු සහ ශක්‍ය විකල්පයක් නොවන බව නිර්දේශ කිරීම.

කාර්ය මණ්ඩලය

පර්යේෂණ

කේ. වී. එන්. එන්. ජයලත් මිය

අංශ ප්‍රධානී (රාජකාරි ආවරණ)

ශිල්පීය (පර්යේෂණ)

එම්. ඒ. එන්. ඒ කුමාර මයා

තාක්ෂණ නිලධාරි

ඒ. එම්. ටී. බී අමරසේකර මෙනෙවිය

තාක්ෂණ නිලධාරි

පර්යේෂණ නොවන

එස්. එම්. ඒ චිරන්ති මිය

රසායනාගාර /ක්ෂේත්‍ර සහකාර

දැන්ම අමතන්න

Skip to content