loader image

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

எங்களை பற்றி

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வரலாறு

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என்பது 1928 ஆம் ஆண்டு 29 ஆம் இலக்க தெங்கு ஆராய்ச்சி கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் தென்னை ஆராய்ச்சி திட்டமாக 1929 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு தேசிய நிறுவனமாகும். இத்திட்டம் தனது தலைமையகத்தினை லுணுவில (வட மேல் மாகாணம்) பண்டிரிப்புவ தோட்டத்தில் ஸ்தாபித்ததுடன் தெங்கு பயிர்ச்செய்கை தொடர்பான தொழினுட்ப தகவல்களை தென்னை செய்கையாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக பிறப்புரிமையியல், இரசாயனவியல் மற்றும் மண் இரசாயனவியல் ஆகிய மூன்று தொழினுட்ப பிரிவுகளுடன் தனது ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்தது. 1950 ஆம் ஆண்டு 37 ம் இலக்க தெங்கு ஆராய்ச்சி சட்டத்தினை தொடர்ந்து இலங்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் என பெயர் மாற்றம் பெற்றது. இந்நிறுவனம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது முதல் இலங்கையின் தென்னை தொடர்பான அனைத்து விஞ்ஞான ரீதியான ஆராய்ச்சிகள் இங்கு மையப்படுத்தப்பட்டன. தென்னை ஆராய்ச்சியில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச ரீதியில் நன்மதிப்பை பெற்றுள்ளது. 1971 ம் ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட 46 ம் இலக்க தெங்கு அபிவிருத்தி கட்டளைச் சட்டத்தின் கீழ் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் முகாமைத்துவ சபையாக செயற்படும் பொருட்டு தென்னை ஆராய்ச்சி சபை 1972 இல் நிறுவப்பட்டது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பெருந்தோட்ட தொழிற்துறை அமைச்சின் கீழ் அரை தன்னாட்சி உடைய ஆராய்ச்சி நிறுவனமாகும்.

தவிசாளரின் செய்தி

Chairman
உலகிலேயே தென்னை ஆராய்ச்சிக்கென அர்ப்பணிக்கப்பட்ட முன்னணி நிறுவனமான இலங்கை தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தொழிற்துறை இயக்கத்திற்கான தொழினுட்பங்களை உருவாக்கல் மற்றும் பரப்புதல் ஊடாக நாட்டின் பேண்தகு தெங்கு துறையினை அடைவதற்கான படிகளை முன்னெடுத்து வருகிறது. எமது உபாய முன்னுரிமைகள் காலநிலை மாற்றம், மண், பயிர் மற்றும் பீடை முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள், வளப் பற்றாக்குறை, தொழிற்துறையின் பன்முகப்படுத்தலை விரிவாக்கல் மற்றும் விஞ்ஞான கொள்கைகளின் இடைமுகத்தை வலிமைப்படுத்தல் ஆகிய பகுதிகளில் எழுகின்ற சவால்களை எடுத்துரைக்கின்றன. அதிமேதகு ஜனாதிபதி கோட்டாபாய ராஜபக்ஸ அவர்களது வழிகாட்டலின் கீழ் கௌரவ பெருந்தோட்ட அமைச்சர் கலாநிதி. ரமேஷ் பத்திர மற்றும் கௌரவ பெருந்தோட்ட இராஜாங்க அமைச்சர் அருந்திக பிரணாந்து ஆகியோரது தலைமைத்துவத்தின் கீழ் அனைத்து ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு இலக்குகளுடனும் 2033 ஆம் ஆண்டு முடிவில், 1.5 பில்லியன் டொலர் வருடாந்த இலக்குடன் தென்னையினை இலங்கையின் அதியுயர் ஏற்றுமதி பயிராக ஆக்குவதே எமது பணிக்கூற்றாகும். இந்த பணிக்கூற்றினை பொருளாதார ரீதியான புத்தி கூர்மை மற்றும் சூழல் உணர்வுள்ள விதத்தில் பூர்த்தி செய்வதற்காக மேலதிகமாக 1000 மில்லியன் தேங்காய்களை சேமிப்பதன் ஊடாக தொழிற்துறையின் அளவினை இரட்டிப்பதற்கான மார்க்கத்தினை கண்டறிவதே எமது முதல் குறுங்கால உபாயமாகும். வீடுகளில் ஏற்படுகின்ற விரயங்களை இழிவளவாக்குவதன் மூலமும் குறுகிய காலத்தில் பீடை மற்றும் நோய்த் தொற்றினால் ஏற்படுகின்ற பயிர் இழப்பினை குறைப்பதன் மூலமும் இந்த குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பினை அடைய முடியும் என நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். பரிந்துரைக்கப்பட்ட பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகளான சரியான நேரத்தில் உரம் பயன்படுத்தல், மண் ஈரப்பதன் காப்பு முறைகள் ஆகியனவற்றின் பொருத்தமான பிரயோகமானது தற்போது காணப்படுகின்ற தொழிற்துறையின் சாத்தியமான இலக்குகள்ஆகியனவற்றுக்கிடையிலான இடைவெளியினை குறைப்பதற்கு உதவுகின்றன.
இலங்கையின் பேண்தகு தெங்குத் துறையை ஊக்குவிக்கக்கூடிய விதமாக செயற்படுகின்ற சக்தி வாய்ந்ததும் இடைவிடாது சிந்திக்ககூடிய திறன் கொண்டதுமான ஒரு குழுவுடன் தென்னை ஆராய்ச்சி சபையின் தவிசாளராக சேவையாற்றுவதில் நான் பெருமையடைகிறேன்.

பணிப்பாளரின் செய்தி

தென்னை இலங்கையர்களின் நாளாந்த உணவுப் பிரதான கூறுகளில் ஒன்றாக விளங்குவதுடன் உயா் நிலப்பகுதி தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பிரதான ஏற்றுமதி பயிராக வளர்க்கப்படுவதுடன் 1,192,000 இலங்கை மக்களின் வாழ்வாதாரத்திற்கு உறுதுணையாக விளங்குகிறது. இது பிரதான தென்னை வளரும் பிரதேசங்களாக வட மேல் மாகாணத்தின் குருணாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டம், மேல் மாகாணத்தின் கம்பஹா மாவட்டத்தினை இணைப்பதான தென்னை முக்கோண வலயத்தின் 224,467 ஹெக்டயர் (50.9%) உள்ளடங்களான 440,640 ஹெக்டயர் விஸ்தீரனத்தினை உள்ளடக்குகிறது.

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தென்னை பயிர்ச்செய்கை மற்றும் பதனீடு சம்பந்தமான தொழினுட்பங்களை விருத்தி செய்வதற்கும் பரப்புவதற்குமான மையப் புள்ளியாக விளங்குகிறது. தெங்கு உற்பத்தி பொருட்களுக்கான கேள்வி உலகளவில் அதிகரித்திருக்கும் அதேசமயம் புதிய சந்தை வாய்ப்புக்களை உருவாக்குகிறது. காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கம், குறைந்த அளவிலான மண் வளம், குறைந்த உற்பத்தியினை கொண்ட பெருந்தோட்டங்கள், பீடை மற்றும் நோய்களின் அதிகமான நிகழ்வுகள், விளைச்சல் மற்றும் பண்ணை விலைகளின் தளம்பல், உயர்ந்த உற்பத்தி செலவு, உற்பத்தி கொண்ட தென்னை நிலங்கள் துண்டாடப்படுதல், தொழிற்துறைக்கான மூலப் பொருள்களின் பற்றாக்குறை மற்றும் திறமையான ஊழியர்களின் பற்றாக்குறை ஆகியன தொழிற்துறையினால் எதிர்கொள்ளப்படுகின்ற பல தனித்துவமான சவால்களாகும். இவ்வாறான சவால்கள் காணப்பட்ட போதிலும் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் கடந்த 92 வருடங்களாக தென்னையின் உற்பத்தி, பாதுகாப்பு, பெறுமதி சேர்ப்பு அம்சங்களுக்கு பல நிபுணத்துவ தீர்வுகளை வழங்கி வருகிறது.

மேற்குறிப்பிடப்பட்ட பிரச்சினைகளை குறிப்பிடுகின்ற தென்னை இனவிருத்தி, இழைய வளர்ப்பு, காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதற்கான பின்பற்றல்கள், சிறந்த பயிராக்கவியல் நடவடிக்கைகள், விளைச்சலின் எதிர்வுகூறல் மற்றும் மதிப்பீடு, பீடை மற்றும் நோய் முகாமைத்துவம், பெறுமதி சேர்ப்பு, தென்னையின் ஆராக்கிய நன்மைகள், பெறுமதி தொடர் பகுப்பாய்வு மற்றும் கொள்கை பரிந்துரைகள் என்பனவற்றை கருத்தில் கொள்ளக்கூடியதுமான ஒரு பரந்த அளவிலான ஆராய்ச்சி செயற்றிட்டம் மற்றும் உயர் தரமான நடுகை பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற விதைத் தோட்டங்களை பராமரித்தல், பராம்பரியமற்ற பிரதேசங்களின் நிலங்களின் தென்னைக்கான பொருத்தப்பாட்டினை கணித்தல் மற்றும் தெங்கு தொடர்பில் அக்கறையுடையோருக்கு தொழினுட்பத்தை பரப்புதல் ஆகியனவற்றை பிரதானமாக கொண்டதுமான அபிவிருத்தி செயற்றிட்டம் ஆகியவற்றுக்கான பாதையொன்றினை அடுத்த ஐந்து வருடங்களுக்குள் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உருவாக்கவுள்ளது. தெங்குத்துறையின் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு தேவையினை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பதற்காக நல்ல உபகரணங்கள் கொண்ட ஆய்வு கூடங்களுடனான எட்டு ஆராய்ச்சி பிரிவுகள், தொழினுட்ப பரிமாற்றல் பிரிவு, நான்கு மரபியல் வள நிலையங்கள்(விதைத் தோட்டங்கள்), ஏழு ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் மற்றும் சேவை வழங்கும் பிரிவுகளுடனான ஒரு ஸ்தாபனமாக செயற்படுகிறது. இதற்கு மேலதிகமாக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அக்கறையுடையவர்களுக்கு பல சேவைகளை வழங்குவதுடன் பல தேசிய மற்றும் சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்கள், ஏனைய அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தெங்குத்துறை முயற்சியாளர்களுக்கு தொழினுட்பங்களை உருவாக்குவதற்கும் பரப்புவதற்காகவும் மிக நெருக்கமாகவும் ஒன்றிணைந்தும் பணியாற்றுகிறது. தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தனது ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு செயற்றிட்டங்களை தேசிய முன்னுரிமைகளுடன் ஒன்றிப்பதாக நெறிப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது.

புத்தாக்கமுடைய, நல்ல கல்வியறிவினை கொண்ட, சிறந்த அனுபவமுள்ள, அர்ப்பணிப்புடைய ஊழியர்கள் இந்த நிறுவனத்தின் பிரதான பலமாக காணப்படுகின்றனர். இந்த அறிவு கொண்ட குழாமின் காரணமாக தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெங்கு அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனமாக சர்வதேச தென்னை சம்மேளத்தினால் அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

பல வழிகளில் தெங்குத் துறைக்கான எமது பங்களிப்பினை இந்த இணையத்தளம் எடுத்துக் காட்டுகிறது. இந்த இணையத்தளம் கருத்தினை பரிமாறுவதாகவும் வாசிக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் இதனை இரசிப்பீர்கள் எனவும் நான் நம்புகிறேன். இறுதியாக இந்த இணையதளத்தின் தொடர்ச்சியான விருத்திக்கான பின்னூட்டல்களை பெறுவதற்காக நாம் காத்திருக்கின்​றோம்.

நிறுவனக் கட்டமைப்பு

Organogram

இப்போது அழைக்கவும்

Skip to content