loader image

தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

ஆராய்ச்சி வெளியீடு

எங்கள் ஆராய்ச்சி வெளியீடுகள்

கீழே உள்ள எங்கள் முக்கிய ஆராய்ச்சி வெளியீட்டைப் பார்க்கவும்.

இலங்கையின் தென்னை ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சஞ்சிகை. முழு உரை கட்டுரைகள் கிடைக்கும்.

இங்கே கிளிக் செய்யவும்

இப்போது அழைக்கவும்

Skip to content